RSS

గోస (ఘోష)

చింత చెట్టు నీడలో
నవ్వారు మంచెం పై ఉసూరుమని కూసోని
నా నీడని నేనే చూస్తుంటే

చెట్టు కొమ్మలు, వాటిపై అప్పుడే పుట్టిన లేరేకులు
పూకిరీటంలా నా తలచుట్టూ కోలాటమాడబట్టే

నా గుడిసెకి నేనే రాజు
నా పొలానికి నేనే మంత్రి
కానీ అజమాయిషీ చెలాయించే రాణి మాత్రం వాన తల్లి

వానమ్మా అనాలి గాని వానయ్య (వరుణుడు) అంటారేంది!
అమ్మకే గదా ఆకలి తెలిసేది
అమ్మకే గదా గుండె జారేది
గుక్కెడు గింజలు పండాలంటే అమ్మే కదా కరుణించాలి

గడ్డు ఎండాకాలంలో వచ్చే వాన
మట్టి లోంచి వచ్చే వాసన
అప్పుడే చిలికిన మజ్జిగలోంచి వచ్చిన వెన్న లాంటి సువాసన
ఇసక రేణువు, వాన జల్లుల ప్రేమ వర్ణన
అపుడే మొలకెత్తిన పిలక చెట్టు గోల డూ డూ బసవన్న

రుతువులు ఆరు
కాలాలు మూడు
మనిషి ఒకడు

కాలానికి అనుగుణంగా మనిషి మారితే అది మనుగడ
అనుభవాలకు అనుగుణంగా మనిషి మారితే అది వింత పోకడ

సమాజం విపరీతం
గుండె సున్నితం
మెదడు విషం కన్నా విపరీతం

అన్ని తట్టుకుని బతికి బట్టకట్టినోడు నిలబడి ఊరేగుతడు
లేనోడు, పాడే మీద పండుకుని ఊరేగుతడు !

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 7, 2017 in RandomActOfWriting - Telugu

 

Miss YOU!

I turned to you
I ran to you
I tuned to you
Closing the eyes
I found you 
Opening the eyes
I missed you!

~ Savvy

 
Leave a comment

Posted by on August 19, 2017 in RandomActOfWriting - English

 

आइना!

आज अचानक आइना याद आया
बक्से में से निकली आईना ने पूछा।- “आज हम बढे याद आये!”

“कल की याद आयी! 

चेहरा बदला पर चाल नहीं, आईना मुस्कुरायी!

~ Savvy

 
Leave a comment

Posted by on August 19, 2017 in RandomActOfWriting - Hindi

 

రైతన్న!

పొద్దుగాల లేశి
సద్దెన్నం బుక్కీ
చెర్నాకోల తీస్కొని
రంగనెంట పొలం పోతి

గప్పుడే అచ్చినవా అని నవ్విన సూరీడు
జర్రంత సేపు కాంగనే ఈపు కాలేటట్టు చేసిండు
ఎండ ఎర్రగా చేద్దామన్నా నా పెయ్యి నల్లగానే మెరుస్తది
ఈడ ఆడ్ని ఓడించినన్న గర్వము నా తెల్ల పల్లల్ల కానోస్తది

రంగడి గొంతు మీది గజ్జెలు గల్ గల్ మంటే
నాకు పొలం దున్న నీకి ఊపు ఒస్తది
పొద్దుమీకే వరకు కాయ కష్టం జేస్తే
అయిదేల్లు నోట్లకి పోతయ్ అన్న సత్తా ఒస్తది

పంట పండే దాకా గుబులు
పండిన పొలం దలారీల పంచినాక
మిగిలింది అప్పులోల్లకి ఇచ్చినాక
కడమది నాకు నా పిల్లలకి

పంట నష్టపోతే అప్పులోల్లకి కడుపుమంట
పంట మంచిగొస్తే పెద్ద సారొల్లకు కాసులపంట
దినం రాత్రి కష్టపడే మా రైతుల బతుకులు మాత్రం

సేరు బియ్యం
సవ్వాసేరు ఆకలి

అరసేరు గంజి
ఆరుగురు పిల్లల అరమోము!  ~ Savvy

 
Leave a comment

Posted by on August 19, 2017 in RandomActOfWriting - Telugu

 

I am not YOU!

I am not YOU!

As we walked in the woods
You saw dry leaves and tall trees
I heard birds chirp and colorful wings that fly high

As we walked in the heavy crowds
You saw human bodies rushing
I saw emotions and feelings flashing

As we walked in the beach sand
You were focusing on the sunset and the boat shadows
I looked back and watched our foot prints and grinned

As we held our hands and walked side by side
Night, Rain, Lights, Rainbow, Glossy sparkles
Shiny objects, rusted buildings, classy cakes
Our Experience is unique
Our Emotions are niche
Our Feelings are unparalleled

Two beating hearts
Four curious eyes
Same yet different
I am YOU
Yet, I am not YOU!

~ Savvy

 
 
Image

Savvy’s Quotes

Quotes

 
Image

బాలిక!

Girl