RSS

Monthly Archives: January 2018

అందమైన ప్రేమ కథ!

పచ్చటి కొబ్బరి చెట్లు యుద్ధ సైనికుల్లా
ఒకేవైపు తిరిగి చల్లగా వీస్తున్నాయి
ఎత్తైన కొండ ఆ పక్కన ఇంతింతై వటుడింతై
గగనాన్ని అందుకొందామని పెరిగిన ఎత్తైన కొండలు
దానిపై విడవని స్నేహితుల్లా ఏపుగా పెరిగిన చెట్లు

సూరీడు గట్టిగా కాయలని పంతం పట్టినా
వట్టి మూగెండ తో సర్దుకుపోతున్న పొద్దులు
కనుచూపు మేరలో తరంగమధనం చేస్తున్న ఛాయా చిత్రాలు
దూరతీరంలో రాజ నౌకల కిరీట ధూమంతో రాకలు

అలల కెరటాలు మేమూ సై అంటూ
ఉవ్వెత్తున ఎగసి పడుతున్నాయి
అక్కడ మెత్తటి మెరక మట్టిలో కూర్చున్న నా మీద
ఆ నీటి తుంపరలు కస్తూరీ గంధపు అత్తరులా చిలకరిస్తున్నాయి

భూమ్యాకాశాలు కలిసిన చోట నా కనులు ఆగిపోయినై
ఆస్వాదిద్దామని కనులు మూసిన నన్ను
ఒక కొంటె అల గట్టిగా కౌగిలించుకుని మేల్కొలిపింది
క్షణం పాటు ఉక్కిరి బిక్కిరి తేరుకుని చూస్తే
తడిసిన నేను, నా ముందు బుడ్డి సీసా, అందులో స్వస్తిముఖం

అంతులేని కుతూహలంతో తెరిచి చూస్తే
అందమైన అక్షరాలు నన్ను కట్టిపడేశాయి
“నిను చూసిన అరక్షణం మరిచిపోయా నా గత జీవితం
నువు లేని ముసలితనం గడపలేను నా శేష జీవితం
మనం కలిసి లేని గడియలు వెన్నెల లేని ఆకాశం
నీ అవును, నాకు ఆనందం
నీ విరహం, కాలంతో చెలగాటం
నువ్వు నువ్వుగా నా అడుగుల్లోకి రా
కలిసి నడుద్దాం, చరిత్ర రాసేద్దాం!”

ముసి ముసిగా నవ్వుకుని నా చెలివైపు నడుస్తున్న
నా ప్రేమ కథని చరిత్ర పుటల్లోకి ఎక్కించడానికి వెడుతున్న!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 6, 2018 in RandomActOfWriting - Telugu

 

నావ!

నావలో నువ్వూ నేను
ఒకవైపు నువ్వూ నీ సిగ్గు
మరోవైపు నేనూ నా ఓర చూపు
ప్రేమ అనే తెడ్డుతో
స్నేహామనే నీటిలో
పడవను నడుపుతుంటే

ముందుకెళ్తే పెళ్ళికి సంకేతం
వెనక్కెళితే ప్రాణ స్నేహానికి చిహ్నం
అటు ఇటు ఎటు చూసినా
నీతో ఎడబాటు అసంభవం !

 
Leave a comment

Posted by on January 6, 2018 in RandomActOfWriting - Telugu

 

My dear Santa!

My dear Santa
My dear Santa
Surprise Me, Surprise Me

I was nice whole year
I was kind whole year
Surprise Me, Surprise Me

I slept early and woke up early
I brushed teeth twice a day
I ate vegetables and milk for breakfast
I was sweet all the time

My dear Santa
My dear Santa
Surprise Me, Surprise Me

I did homework daily
I said no to bullying
I said no to racism
I donated toys and clothes
I gave my pocket money to a homeless man

My dear Santa
My dear Santa
Surprise Me, Surprise Me

I said, I love you, to mom and dad
I wished Good Morning and Good Night
I helped Grandpa to find his glasses
I was a support stick to Grandma for an evening walk

My dear Santa
My dear Santa
Surprise Me, Surprise Me

I spoke truth, I was honest
Let me tell you a secret, I was naughty at times
I ate ice-cream from the fridge
I watched TV for an extra hour
I cried twice for additional toys

Well, now I told you everything
I won’t be called naughty anymore
I was nice whole year
I was kind whole year

I will share gifts with you
If I get hundreds from you! 🙂

My dear Santa
My dear Santa
Surprise Me, Surprise Me!

 
Leave a comment

Posted by on January 1, 2018 in Nursery Poems

 

प्रीतम प्यारी

हम बाहेक गए
मोहब्बत में इस तरह

के कुआं भी समंदर नज़र आया
जब डुबकी ली तो पता चला
जब डुबकी ली तो पता चला

गिरना अपना काम है पर
उठाना किसी प्रीतम प्यारी का!

 

 
Leave a comment

Posted by on January 1, 2018 in RandomActOfWriting - Hindi